Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera uppdrag
Handlingstyp
Sök

Förslag till innehavare av uppdrag

Beskrivning
ID dok 2.2.4-711
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Handläggande enhet
Anmärkning Exempelvis uppdrag som prorektor (som inte är rektors ställföreträdare), vicerektor, studierektor, funktionsansvarig. Det ska framgå av ärende-meningen i diariet vilket uppdrag som avses.