Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Avveckla anställning
Handlingstyp
Sök

Beslut om att disciplinärende kommer att föranleda uppsägning

Beskrivning
ID dok 2.2.3-411
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar HR
Anmärkning Disciplinärende som föregår uppsägning av personliga skäl klassificeras i processen 2.2.2 Hantera pågående anställning. Korshänvisning mellan ärendena ska göras.