Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Avveckla anställning
Handlingstyp
Sök

Uppsägningsbesked – arbets- eller medelsbrist

Beskrivning
ID dok 2.2.3-351
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper
Registrering/system W3D3
Ansvar HR