Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Avveckla anställning
Handlingstyp
Sök

MBL-protokoll om medels- eller arbetsbrist och turordningskrets

Beskrivning
ID dok 2.2.3-321
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar HR
Anmärkning Protokollsutdrag om MBL-protokollet omfattar fler ärenden än denna förhandling.