Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Avveckla anställning
Handlingstyp
Sök

Underrättelse om att inte förlänga tidsbegränsad anställning 211

Beskrivning
ID dok 2.2.3-121
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar HR
Anmärkning Arbetsgivaren har endast skyldighet att underrätta om att inte förlänga tidsbegränsad anställning om den är längre än ett år.