Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Avveckla anställning
Handlingstyp
Sök

Begäran om entledigande med anledning av ålderspension

Beskrivning
ID dok 2.2.3-611
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar HR
Anmärkning Begäran och beslut finns i regel i samma dokument.