Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera pågående anställning
Handlingstyp
Sök

Dokumentation från medarbetarsamtal

Beskrivning
ID dok 2.2.2-712
Bevaras/Gallras Gallras
Ansvar Chef
Anmärkning Hanteras och förvaras av chef. Ska hanteras säkert och skyddat. Säkerhetsskåp om papper, säker mapp om digitalt.
Gallringsfrist Efter avslutad anställning.
Gallringsföreskrifter RA-FS 2020:1 och RA-FS 1991:6.