Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera pågående anställning
Handlingstyp
Sök

Uppgifter om övertid/mertid

Beskrivning
ID dok 2.2.2-231
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system Primula
Ansvar HR
Gallringsfrist Gallras 2 år efter utgången av det år som anteckningarna avser.
Gallringsföreskrifter RA-FS 2020:1