Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera pågående anställning
Handlingstyp
Sök

Uppgifter om avvikelser vid löneberäkningar

Beskrivning
ID dok 2.2.2-241
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system Primula
Ansvar HR
Anmärkning Kan benämnas signallistor.
Gallringsfrist Gallras 2 år efter utgången av det år då löneberäkningen gjordes.
Gallringsföreskrifter RA-FS 2020:1