Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera pågående anställning
Handlingstyp
Sök

Beslut om ny lön inom lönerevision

Beskrivning
ID dok 2.2.2-261
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar HR
Anmärkning Ingår i protokoll från RA-LS. Lönesättande samtal inom SACO. Samtliga beslut inom revisionen diarieförs i ett samlat ärende.