Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera pågående anställning
Handlingstyp
Sök

Uppgifter om intresseavdrag

Beskrivning
ID dok 2.2.2-271
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Digitalt
Registrering/system Primula, Agresso
Anmärkning Kan föregås av inkommande beslut från annan myndighet, t ex Kronofogdemyndigheten