Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera pågående anställning
Handlingstyp
Sök

Kvitto för friskvård

Beskrivning
ID dok 2.2.2-282
Bevaras/Gallras Gallras
Ansvar HR
Gallringsfrist Gallras 7 år efter det att ersättningen betalades ut.
Gallringsföreskrifter RA-FS 2020:1