Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera pågående anställning
Handlingstyp
Sök

Uppgifter om läkemedel och läkarbesök

Beskrivning
Sekretess Kan omfattas av sekretess.
ID dok 2.2.2-291
Bevaras/Gallras Gallras
Ansvar HR
Gallringsfrist Gallras 7 år efter det att ersättningen betalades ut.
Författningsstöd sekretess OSL, 25 kap, 1 §
Gallringsföreskrifter RA-FS 2020:1