Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera pågående anställning
Handlingstyp
Sök

Sjukförsäkran

Beskrivning
Sekretess Kan omfattas av sekretess.
ID dok 2.2.2-312
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system Primula
Ansvar HR
Anmärkning Egenrapportering
Gallringsfrist Gallras 2 år efter sjukperiodens slut under förutsättning att sjukperioden framgår av tjänstgöringsjournaler eller motsvarande handlingar som bevaras. Annars gallring efter 10 år.
Författningsstöd sekretess OSL, 25 kap, 1 §
Gallringsföreskrifter RA-FS 2020:1