Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera pågående anställning
Handlingstyp
Sök

Beslut om tjänstledighet

Beskrivning
ID dok 2.2.2-122
Bevaras/Gallras Gallras (kortare ledigheter) Bevaras (ledigheter mer än 6 månader)
Registrering/system Primula (korta) W3D3 (längre än 6 månader)
Ansvar HR
Anmärkning Tjänstledighet som arbetstagare har lagstadgad rätt till (exempelvis föräldraledighet) omfattas inte av krav på diarieföring och bevarande.
Gallringsfrist 2 år.
Gallringsföreskrifter RA-FS 2020:1