Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera pågående anställning
Handlingstyp
Sök

Ansökan om semester

Beskrivning
ID dok 2.2.2-111
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system Primula
Ansvar HR
Anmärkning Egenregistrering
Gallringsfrist 2 år.
Gallringsföreskrifter RA-FS 2020:1