Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera pågående anställning
Handlingstyp
Sök

Beslut om reseersättning

Beskrivning
ID dok 2.2.2-212
Bevaras/Gallras Gallras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system 
Ansvar HR
Anmärkning Avser i normalfallet beslut av övergripande karaktär, t ex reseersättning till studentrepresentanter.
Gallringsfrist Gallras 7 år efter det att ersättningen betalades ut.
Gallringsföreskrifter RA-FS 2020:1