Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera pågående anställning
Handlingstyp
Sök

Tjänstgöringsplan för lärare

Beskrivning
ID dok 2.2.2-132
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Digitalt
Registrering/system Retendo
Ansvar Institution
Anmärkning Inklusive beslut om fastställande av plan, om sådant fattas.
Gallringsfrist Enligt RA-FS 2020:1 får månatliga uppgifter gallras vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter RA-FS 2020:1