Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera pågående anställning
Handlingstyp
Sök

Uppgifter om sjukskrivningar

Beskrivning
Sekretess Kan omfattas av sekretess.
ID dok 2.2.2-314
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system Adato
Ansvar HR
Gallringsfrist Gallras 2 år efter sjukperiodens slut under förutsättning att sjukperioden framgår av tjänstgöringsjournaler eller motsvarande handlingar som bevaras. Om inte det är tillämpligt gallras de 10 år efter sjukperiodens slut.
Författningsstöd sekretess OSL, 25 kap, 1 §
Gallringsföreskrifter RA-FS 2020:1