Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera pågående anställning
Handlingstyp
Sök

Anmälan om arbetsskada

Beskrivning
Sekretess Kan omfattas av sekretess.
ID dok 2.2.2-331
Bevaras/Gallras Kopia bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar HR
Anmärkning Anmälan i original skickas till Försäkringskassan. Kopia bevaras i ärendet.
Författningsstöd sekretess OSL, 25 kap, 1 §