Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera pågående anställning
Handlingstyp
Sök

Uppgifter om rehabilitering

Beskrivning
Sekretess Kan omfattas av sekretess.
ID dok 2.2.2-341
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system Adato
Ansvar HR
Författningsstöd sekretess OSL, 25 kap, 1 §