Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera pågående anställning
Handlingstyp
Sök

Anmälan om bisyssla

Beskrivning
ID dok 2.2.2-611
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Digitalt
Registrering/system Primula
Ansvar HR