Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera stipendier
Handlingstyp
Sök

Beslut om stipendiemedel

Beskrivning
ID dok 2.1.7-112
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Fakultet/Institution/ER
Anmärkning Handlingar i ärenden om tilldelning av internt utlysta medel och stipendium får gallras 10 år efter det att
beslut har fattats i ärendet. Handlingar i ärenden som inte har beviljats får gallras 2 år efter beslut.
Gallringsföreskrifter RA-MS 2017:39