Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera anläggningar och inventarier
Handlingstyp
Sök

Lånehandlingar

Beskrivning
ID dok 2.1.4-131
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system Agresso, Riksgäldens hemsida
Ansvar Ekonomiavdelningen
Anmärkning Upplåning görs två gånger per år, maj/juni och november/december. Blir en verifikation i 50, 60 serien
Gallringsfrist 7 år. Handlingar från EU-projekt gallras efter 17 år.
Gallringsföreskrifter RA-FS 2018:10