Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera kostnader
Handlingstyp
Sök

Påminnelse

Beskrivning
ID dok 2.1.2-126
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system Papper
Ansvar Ekonomiavdelningen
Gallringsfrist 7 år. Handlingar från EU-projekt gallras efter 17 år.
Gallringsföreskrifter RA-FS 2018:10