Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera kostnader
Handlingstyp
Sök

Avstämning leverantörsreskontra

Beskrivning
ID dok 2.1.2-131
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system Agresso
Ansvar Ekonomiavdelningen
Anmärkning Rapport ändringslogg. Kontrollerar 10% av alla leverantörer per månad, att vi gör rätt.
Gallringsfrist 7 år. Handlingar från EU-projekt gallras efter 17 år.
Gallringsföreskrifter RA-FS 2018:10