Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera intäkter
Handlingstyp
Sök

Kreditfaktura

Beskrivning
ID dok 2.1.1-112
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system Agresso, papper
Ansvar Ekonomiavdelningen
Anmärkning 10, 14, 17 serierna
Gallringsfrist 7 år. Handlingar från EU-projekt gallras efter 17 år.
Gallringsföreskrifter RA-FS 2018:10