Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera intäkter
Handlingstyp
Sök

Verifikation

Beskrivning
ID dok 2.1.1-123
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system Agresso, papper
Ansvar Ekonomiavdelningen
Anmärkning 24, 25 serierna
Gallringsfrist 7 år. Handlingar inom EU-projekt 17 år.
Gallringsföreskrifter RA-FS 2018:10