Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera intäkter
Handlingstyp
Sök

Inkasso Kammarkollegiet

Beskrivning
ID dok 2.1.1-133
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system Kammarkollegiets hemsida, papper
Ansvar Ekonomiavdelningen
Gallringsfrist 7 år. Handlingar från EU-projekt gallras efter 17 år.
Gallringsföreskrifter RA-FS 2018:10