Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera möten
Handlingstyp
Sök

Protokoll

Beskrivning
ID dok 2.7-321
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Ansvar Handläggande enhet
Anmärkning Kallelser och protokoll arkivläggs per organ/ funktion per år.
  
Förvaras i
FE1-4B - Utbildningsråd  
FE1-4E - MBL-protokoll  
FE1-4H - Arbetsmiljökommittén  
FE1-4A - Universitetsstyrelsen  
FE1-4F - Styrelseprotokoll FOJO