Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera möten
Handlingstyp
Sök

Kallelse, dagordning

Beskrivning
ID dok 2.7-211
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Ansvar Handläggande enhet
Anmärkning Kallelser och protokoll arkivläggs per organ/ funktion per år.
  
Förvaras i
FE1-4H - Arbetsmiljökommittén