Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera möten
Handlingstyp
Sök

Beredningsunderlag

Beskrivning
ID dok 2.7-111
Bevaras/Gallras Gallras
Ansvar Handläggande enhet
Anmärkning Inte detsamma som beslutsunderlag, som bevaras i respektive diariefört ärende.
Gallringsfrist Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6.