Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera lokaler och fastigheter
Handlingstyp
Sök

Lokalbokning internt

Beskrivning
ID dok 2.4.1-111
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system Timeedit
Funktionsadress e-post
Ansvar LOS
Gallringsfrist Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter RA-FS 2012:2