Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera lokaler och fastigheter
Handlingstyp
Sök

Basutbud

Beskrivning
ID dok 2.4.1-211
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system Dokument s-mapp.
Ansvar LOS
Anmärkning Dokument om vad som ingår i basutbudet vid städning
Gallringsfrist Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter RA-FS 2012:2