Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera lokaler och fastigheter
Handlingstyp
Sök

Beslutsunderlag för verksamhetsanpassning

Beskrivning
ID dok 2.4.1-431
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar LOS