Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera lokaler och fastigheter
Handlingstyp
Sök

Formulär omflyttning

Beskrivning
ID dok 2.4.1-451
Bevaras/Gallras Gallras
Ansvar LOS
Gallringsfrist Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter RA-FS 2012:2