Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera fysisk säkerhet
Handlingstyp
Sök

Behovsanmälan nycklar

Beskrivning
ID dok 2.5.1-211
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system Funktionsadress e-post
Ansvar LOS
Anmärkning Chef meddelar säkerhetsfunktionsadress att medarbetare behöver nycklar och passerkort vilket registreras.
Gallringsfrist Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter RA-FS 2012:2.