Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera fysisk säkerhet
Handlingstyp
Sök

Registrering av behov i nyckelregister

Beskrivning
ID dok 2.5.1-221
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system SSF KeyControl
Ansvar LOS
Anmärkning Registrering att det hämtas ut nyckel ett visst datum.
Gallringsfrist Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter RA-FS 2012:2.