Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera fysisk säkerhet
Handlingstyp
Sök

Nyckelkvittens

Beskrivning
ID dok 2.5.1-241
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system Papper
Ansvar LOS
Anmärkning Papper förvaras i pärm. Kvittens skrivs på – papper som förvarars i pärm – och avregistrering i systemet när de lämnas in.
Gallringsfrist Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter RA-FS 2012:2.