Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera fysisk säkerhet
Handlingstyp
Sök

Registrering vid utlämning av passerkort

Beskrivning
ID dok 2.5.1-431
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system Arx/Rita
Ansvar LOS
Gallringsfrist Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter RA-FS 2012:2.