Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera fysisk säkerhet
Handlingstyp
Sök

Larmschema

Beskrivning
ID dok 2.5.1-521
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system Stanley (Nim3) Noctu RCO r-card win 4.36
Ansvar LOS
Gallringsfrist Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter RA-FS 2012:2.