Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera fysisk säkerhet
Handlingstyp
Sök

Larmrapport

Beskrivning
ID dok 2.5.1-541
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system Stanley (Nim3) Noctu RCO r-card win 4.36
Ansvar LOS
Anmärkning En rapport läggs in i systemen om eventuella fel. Vid bråk eller skadegörelse finns överfallslarm som går direkt till polis, vakt eller annan person larmar polis samt underrättar kontaktman.
Gallringsfrist Gallras efter 2 år.
Gallringsföreskrifter RA-FS 2012:2.