Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera fysisk säkerhet
Handlingstyp
Sök

Underrättelse om polisanmälan

Beskrivning
ID dok 2.5.1-551
Bevaras/Gallras Större utredningar med LNU som part bevaras och diarieförs
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar LOS
Anmärkning Vid intern polisanmälan av student/anställd kommer kopia till Lnu.