Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera övergripande personaladministration
Handlingstyp
Sök

Delegering

Beskrivning
ID dok 2.2.7-112
Bevaras/Gallras Gallras
Bevarandeexemplar Papper
Ansvar Fakultet
Anmärkning Från sjukvården.
Gallringsfrist Gallras vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6