Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Inrätta programutbildning och huvudområde examina
Handlingstyp
Sök

Beslut/avtal om inrättande av dubbel eller gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå

Beskrivning
ID dok 3.1.1.1-412
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Enligt besluts- och
delegationsordning
Anmärkning Avser gemensam eller
dubbel examen enligt HL 1
kap, 17 §. Beslut eller avtal.