Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Inrätta programutbildning och huvudområde examina
Handlingstyp
Sök

Underlag inför beslut/avtal om inrättande av dubbel eller gemensam examen

Beskrivning
ID dok 3.1.1.1-411
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Enligt besluts- och
delegationsordning
Anmärkning Avser gemensam eller
dubbel examen enligt HL 1
kap, 17 §.