Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Inrätta programutbildning och huvudområde examina
Handlingstyp
Sök

Underlag rörande utbildningsprograms förutsättningar

Beskrivning
ID dok 3.1.1.1-111
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper
Registrering/system W3D3
Ansvar Fakultet
Anmärkning Till exempel VFU-avtal, underlag inför beslut om inrättande av programtillfälle.