Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Avveckla program
Handlingstyp
Sök

Beslut om avvecklande av programutbildning

Beskrivning
ID dok 3.1.1.6-111
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Fakultet/ institution