Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Inrätta kurs
Handlingstyp
Sök

Beslut om resursfördelning för kurser inom lärarutbildningen

Beskrivning
ID dok 3.1.2.1-122
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Nämnd med ansvar för lärarutbildningen eller fakultet (om beslutet)
Anmärkning Gäller för kurser inom lärarutbildningen där en nämnd uppdrar åt en fakultet att utveckla kurser/kursplaner.