Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera antagning av student på grund- och avancerad nivå
Handlingstyp
Sök

Yttrande om överklagande avseende antagning

Beskrivning
ID dok 3.3.1.1-1111
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar STUD
Anmärkning Se "Överklagande av beslut om antagning" ID dok 3.3.1-421 :
"Sker överklagande av antagningsbeslut ska detta diarieföras. Om överklagandet gäller beslut om behörighetskrav och begäran om undantag (3.3.1-312) tillhör överklagandet detta ärende. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”."
  
Förvaras i
W3D3 - Diarieföringssystem 2013--